Denne hjemmesiden er ikke lenger i bruk.  Vennligst gå til vår nye side på:  www.prosjektnorge.no

Hva er Prosjekt Norge?

?Erfaringsutveksling og forskning er viktige bidrag til utvikling av både prosjektledere og -eiere. Prosjekt Norge bidrar med å etablere arenaer for kunnskapsutveksling og nettverksbygging, samt etablere nye forskningsprosjekt ut fra partnernes ønsker og behov.

 

Presentasjonene for Prosjekt 2017 er nå lagt ut.

 

Følg oss i sosiale medier!

 LinkedIn 

 

Nyheter