Modell for partnering

Authors: Construction Industry Institute (CII)

2015

Abstract

Partnering er en kontraktsmessig tilnærming til å utnytte kontraktspartnernes respektive styrker. Det er en proaktiv prosess for å integrere og optimalisere hver partners tjenester slik at man best kan nå forretningsmessige mål.
Partnering har vist seg nyttig for å bedre respons på skiftende forretningsklima, forbedre kvalitet og sikkerhet, for å kutte kostnader og tidsplan (syklustid), sikre overskudd, og styrke bruk av ressurser.
Denne publikasjonen beskriver fem gjennomføringsfaser for partnering. Fasene har hver sine mål og suksessfaktorer, samt benchmarking-kriterier som tydeliggjør hva som kan oppnås gjennom samarbeid innen områdene kostnader, tidsplan, sikkerhet og kvalitet.

Last ned dokumentet her