BREEAM

Authors: Ola Moa Gausen

26.01.2016

Abstract

Gode veiledere for bruk av BREEAM-NOR kan være til hjelp for å få til en god prosess gjennom hele prosjektet, helt frem til sertifisering av ferdig bygg. Pr i dag eksisterer det en slik veileder; Integrating BREEAM throughout the design process, utviklet av BRE Trust. Denne er eneste i sitt slag, men er tilpasset internasjonal og Britisk utgave av BREEAM og er dermed ikke direkte overførbar til Norske forhold. Elementer fra denne er her brukt i utvikling av en ny veileder med overordnet fokus på aktiviteter som følger fasenorm «Neste steg». Veilederen er utviklet med et overordnet perspektiv og med et lettfattelig språk slik at den kan benyttes av alle parter. Veilederen er først og fremst myntet på de som skal styre prosjekter, utviklere som skal gjennomføre et BREEAM-prosjekt for første gang og de som ønsker å evaluere sine egne prosesser.

BA2015 sin veileder for BREEAM-NOR gir en orientering i de viktigste prosessene gjennom et BREEAM-prosjekt og hvordan disse best håndteres. Den starter med en orientering rundt en byggherres forberedelser og bevisstgjøring av hva man skal begi seg ut på, samt hvordan man setter sine mål knyttet til BREEAM og forankrer disse. Veilederen går deretter over til en oversikt over hvilke ressurser man bør engasjere og deres aktiviteter og rolle i prosjektet; BREEAM-NOR Revisor, BREEAM-NOR AP og andre fagressurser. Med disse ressursene gis det en innføring i hvordan en BREEAM-strategi for prosjektet bør bygges opp og hvilke beslutningsgrunnlag den skal være bygget på. Det gis også en kort innføring i hvordan BREEAM-strategien følges opp i selve prosjektet før fokus går over på implementering i beskrivelser og til slutt dokumentasjon og utforming av denne, samt revisjonsprosessen.

Last ned dokumentet her