HMS

Authors: Proactima

26.01.2016

Abstract

Bygg- og anleggsnæringen står overfor store samfunnsviktige prosjekter. Utbygging av kritisk infrastruktur samt offentlige og private bygg er avgjørende for modernisering og effektivisering av samfunnet. I alle byggeprosjekt bør det være et selvsagt mål at helse, miljø og sikkerhet ivaretas på best mulig måte gjennom praktiske og kostnadseffektive tiltak. På denne bakgrunn ble Proactima høsten 2014 invitert inn i BA2015 for å bistå med utarbeidelse av en veileder for beste praksis innen HMS i bygge- og anleggsprosjekter.

Last ned dokumentet her