LEAN

Authors: Kai Haakon Kristensen

26.01.2016

Abstract

Som en del av bidragene til BA2015, er temaet Lean en del av porteføljen med demonstrasjonsprosjekter, med hensikt å bidra til kunnskap for å etablere en bedre praksis i byggeprosjekter og næringen for øvrig. Statsbygg stilte til rådighet tre prosjekter som skulle implementere og teste ut Lean-prinsipper i prosjekterings- og byggefasen. Disse tre prosjektene inngikk som demonstrasjonsprosjekter i BA2015, og er en arena for læring internt i Statsbygg. BA2015 har stilt med følgeforsker(e) for å dokumentere ny praksis og hvilken effekt dette gir.

Følgeforskningens fokus i hvert prosjekt tok utgangspunkt i de tre hovedprinsipper i «Lean prosjektgjennomføring», nemlig det å tilrettelegge for flyt i prosessene, eliminere eller hindre sløsing av ressurser og skape verdi for kunden og øvrige interessenter. Resultatet av denne følgeforskning har resultert i følgende rapporter levert til Statsbygg: Tre individuelle case-rapporter, en overordnet rapport og en rapport som beskriver metoder benyttet i de tre nevnte prosjekt. Denne veileder baserer seg på disse funn.

Følgeforskningen har gjort en avgrensning på prosjektnivå. Lean tenking, filosofi og prinsipper i prosjektgjennomføring omfatter både organisasjoner og verdikjede, men er begrenses til «byggeprosjektet» som ramme for denne veileder. Følgeforskingen er primært utført under prosjekteringsfaser, og følgelig er denne veileder mest relevant for fasene før produksjon. Men, produksjon er uløselig knyttet til prosjektering og dette gir denne veileders relevans for ethvert byggeprosjekt som ønsker å implementere Lean. Lean i produksjon uten Lean i prosjektering vil ikke oppnå ønskelige resultater eller de potensialer som ligger i ett godt Lean-prosjekt.

Last ned dokumentet her