OPS

Authors: Skanska, Rambøll, Metier og Atkins

26.01.2016

Abstract

Denne rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av BA 2015, og er ment å kunne benyttes som en veileder for å gi økt kunnskap om Offentlig Privat Samarbeid (OPS) i bygg- og anleggsbransjen. Rapportens innhold er et resultat av arbeidsgruppens egne erfaringer, intervjuer med fagpersoner, litteraturstudier og deltakelse på OPS-konferanser.

Last ned dokumentet her