SAMTIDIG PROSJEKTERING

Authors: VNPT v/Torbjørn Tveiten

26.01.2016

Abstract

Samtidig Prosjektering kjennetegnes ved at relevante deltakere samles i arbeidssesjoner og jobber tverrfaglig sammen om en eller flere oppgaver i prosjektet, sammen med oppdragsgiver og beslutningstaker.

Arbeidssesjoner ledes av trente fasilitatorer og teammedlemmene er så langt det er mulig dedikerte til ett prosjekt om gangen. En av fasilitators oppgaver er å utarbeide detaljerte planer for arbeidssesjonene slik at det er mulig for den enkelte fagdisiplin å gjøre grundige forberedelser før hver planlagte sesjon. Hver sesjon inneholder konkrete målsettinger og det anbefales en til to arbeidssesjoner i uken.

Et av de viktigste suksesskriteria er at beslutningstaker er til stede i sesjoner.

Last ned dokumentet her

Last ned dokumentet her