TIDLIGFASE

Authors: Paul Torgersen, Magne Lilleland-Olsen, Merethe Kristin Woldseth, Lars Christian Iversen

26.01.2016

Abstract

Suksessen i et byggeprosjekt ligger i å velge riktig prosjekt og sikre en vellykket gjennomføring. Den overordnede målsettingen er å bygge det man behøver til riktig pris. Grunnlaget for dette legges i tidligfasen av prosjektet. Selv om gjennomføringen har vært vellykket, har mange prosjekter vist seg å være mislykket fordi selve konseptet var uhensiktsmessig eller feil. I ettertid snakkes det om at man undervurderte arbeidet i tidligfase.

Denne veilederen tar for seg byggeprosjektet fra idé til investeringsbeslutningen er tatt. Målgruppen for veilederen er
oppdragsgivere og byggherrer i byggeprosjekter. Fokus er rettet mot behov, løsningsalternativer, nytte-kostnad, verdiøkende prosesser og å trygge selve prosjektgjennomføringen.

Veilederen gir en helhetlig gjennomgang av faser og beslutningspunkter i tidligfasen av byggeprosessen, samt tilbyr gode verktøy for verdiøkning. Den baserer seg på anerkjent beste prosjektpraksis og presenterer tidligfase på et nivå som gjør det anvendbart for både små og store virksomheter.

Last ned dokumentet her