PS 2000 Oppsummering (Rapport og CD-Rom)

1999

Abstract

Forskningsprogrammet Prosjektstyring år 2000 (PS 2000) ble igangsatt på initiativ fra sentrale bedrifter og etater i norsk næringsliv i 1994. I løpet av seks år har PS 2000 knyttet til seg 28 organisasjoner, fra det offentlige og det private, som medlemmer i en felles satsning for å styrke norsk næringslivs og forvaltnings konkurranseevne ved økt satsning på kompetanseutvikling innen fagområdet prosjektledelse. PS 2000 avsluttes 31. desember 1999, og denne rapporten er en avslutning på det arbeidet som er utført over de seks årene PS 2000 har holdt på.

Formålet med denne rapporten er å summere opp alle aktiviteter som er gjennomført i programmet og resultatene som er oppnådd. Det skriftlige materialet som PS 2000 etterlater seg er av en ikke ubetydelig størrelse, og denne rapporten er et forsøk på å gjøre resultatene fra disse rapportene lettere tilgjengelig for ettertiden. I tillegg til denne rapporten har PS 2000 produsert en CD-ROM som inneholder samtlige hovedrapporter og dr.ing.-avhandlinger som er gjennomført i programmet. I tillegg inneholder den et representativt utvalg av de mange studentrapportene som har blitt skrevet av studenter tilknyttet PS 2000.