Usikkerhet ved prosjektgjennomføring

Abstract

Denne rapporten er en beskrivelse av resultatene fra en spørreundersøkelse som forfatteren har gjennomført som en del av sitt doktogradsstudie.

Rapporten beskriver resultatene fra spørreundersøkelsen Usikkerheter ved gjennomføringer av prosjekter. Rapporten oppsummerer resultatene fra spørreundersøkelsen som omhandler usikkerheter og generelle forhold ved gjennomføring av prosjekter innen bransjene: Bygg, Offshore, Samferdsel og Energi.