Tips og råd til effektiv prosjektoppstart - Temahefte

Authors: Agnar johansen og Olav Torp

Abstract

Har du opplevd at du har fått ansvar for et prosjekt hvor det er uklart hvem som skal motta resultatene, eller hvordan resultatene skal brukes? At du mangler et mandat og at målene som du har fått er diffuse og sprikende? Eller at prosjektteamet ditt ikke presterer og at de leverer helt andre ting enn du mener at du har gitt beskjedbedt om?

Da vil dette temaheftet være noe for deg. Vi har forsøkt å lage et praktisk verktøy som kan bidra til at du som prosjektleder lykkes litt bedre neste gang du skal starte opp et prosjekt. I temaheftet har vi samlet inn og gjort tilgjengelig verktøy, tips og råd som brukes i forbindelse med prosjektoppstart i Statoil, Thales, Telenor og Prosjekt- og teknologiledelse AS.

Dette temaheftet er et av flere produkter som er blitt utviklet gjennom forskningsprosjektet "Oppstart og avslutning av prosjekter". Prosjektet er gjennomført i regi av Norsk senter for prosjektledelse i perioden 2002/ 2003.

LINK

Tips og råd til effektiv prosjektoppstart - Temahefte

Authors: Agnar johansen og Olav Torp

Abstract

Har du opplevd at du har fått ansvar for et prosjekt hvor det er uklart hvem som skal motta resultatene, eller hvordan resultatene skal brukes? At du mangler et mandat og at målene som du har fått er diffuse og sprikende? Eller at prosjektteamet ditt ikke presterer og at de leverer helt andre ting enn du mener at du har gitt beskjedbedt om?

Da vil dette temaheftet være noe for deg. Vi har forsøkt å lage et praktisk verktøy som kan bidra til at du som prosjektleder lykkes litt bedre neste gang du skal starte opp et prosjekt. I temaheftet har vi samlet inn og gjort tilgjengelig verktøy, tips og råd som brukes i forbindelse med prosjektoppstart i Statoil, Thales, Telenor og Prosjekt- og teknologiledelse AS.

Dette temaheftet er et av flere produkter som er blitt utviklet gjennom forskningsprosjektet "Oppstart og avslutning av prosjekter". Prosjektet er gjennomført i regi av Norsk senter for prosjektledelse i perioden 2002/ 2003.

LINK

Tips og råd til effektiv prosjektoppstart - Temahefte

Authors: Agnar johansen og Olav Torp

Abstract

Har du opplevd at du har fått ansvar for et prosjekt hvor det er uklart hvem som skal motta resultatene, eller hvordan resultatene skal brukes? At du mangler et mandat og at målene som du har fått er diffuse og sprikende? Eller at prosjektteamet ditt ikke presterer og at de leverer helt andre ting enn du mener at du har gitt beskjedbedt om?

Da vil dette temaheftet være noe for deg. Vi har forsøkt å lage et praktisk verktøy som kan bidra til at du som prosjektleder lykkes litt bedre neste gang du skal starte opp et prosjekt. I temaheftet har vi samlet inn og gjort tilgjengelig verktøy, tips og råd som brukes i forbindelse med prosjektoppstart i Statoil, Thales, Telenor og Prosjekt- og teknologiledelse AS.

Dette temaheftet er et av flere produkter som er blitt utviklet gjennom forskningsprosjektet "Oppstart og avslutning av prosjekter". Prosjektet er gjennomført i regi av Norsk senter for prosjektledelse i perioden 2002/ 2003.

LINK