Usikkerhet som Gevinst. Styring av usikkerhet i prosjekter

Authors: .

Abstract