PS-Light98 diskett

Abstract

PS-Light er et regneark for planlegging og oppfølging av prosjekter. Det kjøres i MS Excel og fungerer vha Excel-formler og VBA. Teorien som ligger til grunn er Inntjent verdi-metoden.

Brukermanual for PS-Light finnes som kapittel 3 i rapporten "Prosjektoppfølging ved regnearkverktøyet PS-Light".