Investeringsstrategier under usikkerhet; utbygging av et offshore petroleumsfelt

Abstract

Rapporten tar for seg valg av konsept for utbygging av et offshore petroleumsfelt ut fra et livsløpsperspektiv der usikkerhet mht. reservoar, markedssituasjon for olje og gass blir tatt hensyn til.

Rapporten bygger en litteraturstudie, og inneholder bl.a. skisser av prototyp for beslutninger, grafisk framstilling av oljeprisutvikling, prisprosesser, reservoar- og produksjonsutvikling.