Fasilitering

Fasilitering

Authors: Anniken Solem, Margit Hermundsgård

2014, Gyldendal norsk forlag

Abstract

Boka handler om hvordan man planlegger og gjennomfører gode møter og samlinger. Fasilitering betyr "å gjøre lettere", og i denne sammenhengen vil det si å gjøre det lettere å utforske ideer, finne løsninger og fatte beslutninger. Boka gir et godt grunnlag for å forstå hvordan møter og samlinger må bygges opp for å oppnå målsettingen, og hvilke forhold det er viktig å ta hensyn til underveis.

Det er mulig å kjøpe boka via lenken som er nevnt nedenfor.

Link to article: www.gyldendal.no/Faglitteratur/OEkonomi-og-administrasjon/Kultur-og-kommunikasjon/Fasilitering