Velkommen til ProsjektWiki.org

Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

Estimere

Anslå sannsynlig kostnad, tidsforbruk eller ressurser.