Velkommen til ProsjektWiki.org

Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

Evaluering - Evaluation

Vurdering av i hvilken grad resultater/mål er nådd eller hvor effektiv gjennomføringen har vært.

Bør evaluere om måla var gode eller om en burde hatt andre mål. I tillegg må resultat og prosess evalueres for å oppnå læring.

Evaluering bør foregå under hele prosjektet.

En systematisk vurdering av prosjektet. Hensikten er dels å få et grunnlag for å vurdere om det må treffes beslutninger for å korrigere kursen og å gi grunnlag for læring.