Velkommen til ProsjektWiki.org

Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

Sjekkliste - Checklist

Metode for valg av et prosjekt blant flere, der hvert prosjekt vurderes ut fra om det oppfyller spesifiserte krav.