Velkommen til ProsjektWiki.org

Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

Taus kunnskap - Tacit knowledge

Kunnskap som er vanskelig å uttrykke verbalt.

Den delen av kunnskapen som ligger implisitt i mennesker og som ikke kan formuleres eller uttrykkes, for eksempel skriftlig.