Svein Arne Jessen

æresmedlem

Handelshøgskolan BI

E-post:

Telefon:

 

Utnevnt:

1. oktober 2007

 

Begrunnelse:

Svein Arne Jessen har i mange år vært en faglig pådriver for utvikling av prosjektfaget gjennom sin stilling som professor ved Handelshøyskolen BI. Jessen har skrevet en rekke anerkjente fagbøker innen fagområdet, og har en betydelig publisering i anerkjente internasjonale tidsskrifter. Han har alltid vært flink til å utfordre etablert praksis og tenkning for å bringe faget og praktiseringen av det videre. Jessen har i flere år vært BIs representant i senterets styre.

 

Svein Arne Jessen døde 31.12.2012. Les senterledelsen minneord. Les Erling S. Andersens minneord.