CoP Lean byggeprosess

Beskrivelse

Lean er et tankesett og en samling prinsipper for hvordan man planlegger og styrer ulike typer produksjon. Fra å ha oppstått i produksjonsindustri, først i bilproduksjon, ble lean tilpasset bruk i prosjekter, spesielt byggeprosjekter. Fortsatt er ikke lean veldig utbredt i norske prosjekter, men flere og flere byggherrer og entreprenører har startet eksperimentering med metodene og interessen er økende. Dette er en CoP som kretser rundt ulike tema under en noe bred overskrift "lean byggeprosess". Det betyr at også lean prosjektering, kultur for kontinuerlig forbedring, osv. tas opp, selv om tittelen henspeiler på selve byggeprosessen. Den er egnet for både virksomheter som har tatt i bruk lean og de som vurderer dette og har som mål å være en arena der erfaringer med bruk av lean kan deles.

 csite

Samlinger

10.11.2017 Tredje samling - Lean Prosjektering, Horten vgs.

Tredje samling ble lgjennomført i Horten rundt prosjektet for bygging av ny Horten videregående skole. Samlingen ble gjennomført med vertskap fra Veidekke (Erland Johansen, prosjektleder og Kristoffer Gjestemoen, prosjekteringsleder) samt UiA (Bo Terje Kalsaas).

07.03.2017 Andre samling - Lean Prosjektering - Bodø Rådhus
Andre samling ble lagt til Bodø med besøk til prosjektet for å bygge nytt rådhus i Bodø, der prosjekteringsleder Kai Haakon Kristensen var vert.

22.09.16 Første samling - Lean Byggeprosess - Kunst- og designskolen i Bergen
Første samling ble lagt til Bergen med besøk på byggeplassen for ny KHiB, der prosjektsjef Hans Thomas Holm tok i mot deltakerne. 

 

Oppsummering fra samlinger

22.09.16 Første samling - Lean Byggeprosess - Kunst- og designskolen i Bergen

07.03.17 Andre samling - Lean Prosjektering - Bodø Rådhus

  

Partnere/andre virksomheter som har deltatt på samlinger

 • Statsbygg
 • Veidekke
 • WSP
 • OPAK
 • Norconsult
 • Sykehusbygg
 • Statens Vegvesen
 • Kraftværk
 • UNN
 • Rambøll
 • Sweco
 • ÅF Advansia
 • MultiBIM
 • KF Entreprenør
 • Helse Førde
 • U2 Arkitekter
 • Boarch Arkitekter

 

Kontaktperson og fagligansvarlig Bjørn Andersen