CoP Digitalisering

Beskrivelse

Digitaliseringsbølgen skyller inn over oss og er ikke til å stanse. Det er mange dilemma innbakt i digitaliseringen. Noen av de mest interessante handler om at det faktisk er mennesker der ute som verken kan, vil eller bør bli utsett for et krav om å bli digitale. Samtidig kommer man heller ikke utenom at det forventes at man skal tilegne seg nødvendig kunnskap, slik at man kan samhandle med andre på en digital plattform. Derfor ligger det store utfordringer i å kunne ivareta alle menneskene i en digital tidsalder med automatisering, rasjonalisering, digitalisering og kunstig intelligens. Siden dette skaper grunnlag for nye samarbeidsformer, har det også konsekvenser for både forretningsforståelse, kontraktsutforming og tidlig planlegging.

byggdig

CoP (Community of Practices) innen digitalisering er derfor et tiltak Prosjekt Norge har iverksatt for å kunne belyse de praktiske konsekvensene knyttet til interaksjonen mellom mennesket og teknologien, samt de organisatoriske og forretningsmessige implikasjonene dette har. 

 

Samlinger

25.10.16 CoP Digitalisering hos Telenor i Oslo.

17.01.17 CoP Digitalisering hos ICTEC.

30.03.17 CoP Digitalisering hos Skanska.

11.10.17 CoP Digitalisering hos Atkins Norge på Lysaker

Møtefrekvens: 4 møter per år. 

 

Partnere deltatt

Atkins   ICTEC   Forsvarsbygg   Intersoft    Statens vegvesen  

Telenor   SINTEF   Statsbygg   Skanska   Sykehusbygg

 

Kontaktperson og fagligansvarlig Ole Jonny Klakegg