Verktøy lansert 2016

På den årlige konferansen i august 2016 ble det lansert flere nye verktøy som burde være relevante for norske virksomheter og prosjekter:

Improving Project Progress and Performance Assessment

Dette prosjektet har gått parallelt med arbeidet med å ta i bruk 10-10 målesystemet og har fokusert på å utvikle retningslinjer og et verktøy for å hjelpe virksomheter og prosjekter med å velge egnede måleparametre, gjennom fire seksjoner.

 Finding Leading Indicators to Prevent Premature Starts

Prosjektet ble startet fordi mange prosjekter får problemer på grunn av for rask oppstart, på norsk ofte referert til som ”støpesjuka”. Basert på casestudier og data fra en omfattende spørreundersøkelse ble det identifisert ni drivere som kan føre til oppstart av selve prosjektutførelsen før det er modent for det og tretten indikatorer som kan avsløre umoden oppstart. Disse ble implmentert i et Premature Start Impact Analysis-verktøy i Excel.

VIRTUOSO: Orchestrating Virtual Team Success

Virtuelle prosjektteam har alle de tradisjonelle utfordringene ved prosjekter samt en rekke ekstra som kommer som en konsekvens av at deltakerne sitter fysisk spredt. Forskningsprosjektet identifiserte tre kategorier av slike mulige problemer:

  1. Teknologi, som er en plattform for samarbeidet
  2. Team, forhold rundt samarbeid, ansvar, tillit, osv.
  3. Prosess, mer spesifikt om metoder/arbeidsmåter

Disse er ”oversatt” i et Excel-verktøy der man gjør ulike vurderinger av de tre kategoriene, som gir %-score som indikerer hvor godt rustet prosjektet er. Basert på scoren får man anbefalinger om forbedringer, med referanser til relevante CII-rapporter der aktuelt.

Using Precursor Analysis to Prevent Low-Frequency High-Impact Events, Including Fatalities

Til tross for mye hardt arbeid rundt sikkerhet og en del gode resultater som er oppnådd, skjer fortsatt et antall dødsulykker hvert år. Dette forskningsprosjektet har identifisert ulike forhåndsvarsler for slike alvorlige ulykker. Basert på disse er det lagd en type sjekkliste-verktøy  som kan avdekke indikasjoner på at en alvorlig hendelse kan være forestående.

PDRI – Small Infrastructure Projects

PDRI er en samling av verktøy utviklet av CII over mange år og som brukes til å ”måle” modenheten til et prosjekt før det startes. Et team har nå utarbeidet en versjon av PDRI som er skreddersydd for mindre infrastrukturprosjekter. PDRI fungerer slik at man gir score til ulike forhold ved prosjektet og jo lavere score, jo større sannsynlighet for at det vil kunne gjennomføres som planlagt.

Engineering Deliverables: Get It Right the First Time

En velkjent problemstilling i mange prosjekter er leveranser fra prosjektering som ikke holder nødvendig kvalitet. I dette forskningsprosjektet har man identifisert de prosjekteringsleveransene som i snitt gir mest problemer, gjennom en omfattende spørreundersøkelse, og basert på dette lagd et verktøy for å evaluere kvaliteten og komplettheten til disse leveransene.