CoP Systematisk ferdigstillelse 

puz

Beskrivelse

Systematisk ferdigstillelse er et sett av prosesser som pågår gjennom hele prosjektets livsløp memd det formål å sikre at sluttproduktet faktisk er det kunden har bedt om, og som sikrer at sluttproduktet blir tatt i bruk og kan bidra til ønsket verdiskaping eller gevinstrealisering så raskt som mulig. Systematisk ferdigstillelse tydeliggjør prosessen fra krav til gjennomføring og kontroll med tilhørende testing og akseptkriterier.

Det arbeides nå med en søknad innenfor dette temaet til Forskningsrådet til fristen den 11. oktober 2017. Den faglige fokusgruppen vil bli etablert etter at denne søknaden er sendt inn som et ledd i forberedelsene til en eventuell prosjektoppstart.

Ta kontakt med fagansvarlig for mer informasjon.

 

Samlinger

 Ikke fastlagt enda.

 

Deltakere/interessenter 

  • Statsbygg ved Lars Kristian Hoberg
  • Statoil ved Jarle Martinsen
  • Sykehusbygg ved Christopher Christensen
  • ÅF Advansia, Tor I. Hoel
  • Omega AS, Per Tønnessen

 Det er ønskelig med flere interessenter og potensielle deltagere. Ta kontakt med fagansvarlig.

 

Kontaktperson og faglig ansvarlig Jan Alexander Langlo