Halvard S. Kilde

æresmedlem

Metier AS

E-post:

Telefon:

halvard.kilde@metier.no

900 57 533

Utnevnt:

26. November 2009

 

Begrunnelse:

Halvard S. Kilde var en av de viktigste bidragsyterne ved oppstarten av Norsk senter for prosjektledelse i november 1999. Uten hans bidrag hadde ikke senteret blitt en realitet. Kilde var programkoordinator for forskningsprogrammet Prosjektstyring år 2000, forkortet PS 2000. Norsk senter for prosjektledelse er en realisert videreføring av PS 2000. Gjennom sitt virke som koordinator for PS 2000 har Kilde vært en meget sentral aktør i det å bygge det faglige nettverket som i dag utgjør kjernen av Senterets virksomhet. Han har gjennom sitt virke lykkes med å sette prosjektfaget på agendaen i flere av landets største virksomheter, og han har etter sitt engasjement i Senteret fortsatt å være en pådriver for felles faglig utvikling innen prosjektledelse.