Bjørn Johs. Kolltveit

Bjørn Kolltveit

Æresmedlem

Tidl. professor II ved BI og NHH.

E-post:

Telefon:

bjorn.kolltveit@gmail.com

97410595

Utnevnt:

26. November 2009

 

Begrunnelse:

Bjørn Johs. Kollveit var senterleder for Norsk senter for prosjektledelse i perioden frem til senteret ble realisert, og var etter oppstarten assisterende senterleder frem til 2002. Kolltveit var på denne måten en meget viktig aktør i arbeidet med å etablere Norsk senter for prosjektledelse og bygge det nettverket som i dag utgjør kjernen i Senterets virksomhet. I tillegg har Kolltveit utmerket seg med sine evner som prosjektleder i praksis, bl.a. som prosjektleder for byggingen av Handelshøyskolen BIs nybygg i Nydalen. Dessuten har Kolltveit prosjektleder for en rekke forskningsprosjekter innen prosjektledelse og vært forfatter for en lang rekke bøker og artikler innen fagfeltet, bl.a. sammen med Torger Reve og Jon Lereim. Kolltveit blir utnevnt til æresmedlem for hans utrettelige innsats for fremming av prosjektfaget og som pådriver for felles utvikling av fagfeltet.