Morten Dean Dunham

ÆRESMEDLEM

Telenor

E-post:

Telefon:

morten-dean.dunham@telenor.com

 

Utnevnt:

26. november 2009

 

Begrunnelse:

Morten Dean Dunham var styreleder i Norsk Senter for Prosjektledelse i perioden 1.1.2004 – 31.12.2007. I denne perioden representerte han en drivkraft i senteret som arbeidet utrettelig for senterets beste, og var sentral i innsatsen med å rekruttere nye deltakere og opprettholde tilknytningen for eksisterende partnere og medlemmer. Gjennom sin sentrale rolle i Telenors prosjektvirksomhet har han også bidratt til å løfte fagets anseelse og bevissthet i en av landets største prosjektmiljøer. Dunham var Telenors styrerepresentant og kontaktperson siden etableringen av Norsk senter for prosjektledelse i 1999 og frem til 31.12.2007.