Kompetansetiltak i regi av Prosjekt Norge

Skal du lede eller ha ansvar for et kompetansetiltak i samarbeid med Prosjekt Norge? Vi har utarbeidet noen hjelpemidler som vi håper vil være til nytte. Disse kan brukes som støtte i forberedelse, gjennomføring og evaluering.

Beskrivelse

Lenke til verktøy

Sjekkliste for planlegging, gjennomføring og evaluering

(Dette er et hjelpemiddel som oppsummerer viktige aspekter og spørsmål som man bør tenke gjennom før, under, og etter kompetansetiltak. (Eksempelvis et møte, en møteserie eller undervisning.)

Klikk her                                                                               

              

Skriv ut hjelpeark på papir i A3 format. Klikk her
Planlegging og dokumentasjon. Mal for digital utfylling. Klikk her

Veileder for utvikling av kompetansetiltak

(Veilederen utdyper hver av elementene i sjekklisten og inneholder konkrete råd & tips. Dette gir deg mer innsikt i og støtte i for eksempelvis valg av mål og framgangsmåte.)

Klikk her

Notat om perspektiver på læring

(Notatet gir kort en kort innføring i det teoretiske perspektivet på læring og erfaringsoverføring.) 

Klikk her

Maler

  • Standardpresentasjon – med program.
(Dette er en mal i PowerPoint med logo og anbefalt rekkefølge for gjennomføring. Her skisseres hvordan et program for selve dagen kan se ut. Eksemplet er knyttet til faglige fokusgrupper.)

 

Klikk her

 

 

Innkalling til et møte/fagnettverk. Klikk her
Avklaring av roller og ansvar. Klikk her
Evalueringsskjema. Klikk her

 

Trenger du andre faglige eller praktiske råd rundt dagen ta kontakt med stein.mjoen@ntnu.no.