Sjur Børve

 pic

PHD STIPENDIAT

NTNU, Institutt for maskinteknikk og produksjon

E-post:

Telefon:

Mobil:

sjur.borve@ntnu.no

+47 759 37 93

+47 41 60 55 10 

Postadresse:

 Institutt for Maskinteknikk og Produksjon, NTNU,

7491 Trondheim

Besøksadresse:

MTP Kalvskinnet: Sverres gate 10 B, Trondheim
MTP Gløshaugen: Richard Birkelands vei 2B, Trondheim
MTP Valgrinda: S. P. Andersens vei 5, Trondheim

Tittel på avhandling:

Partnering and Contract Management in NCS development well drilling projects. (Samhandling og kontraktledelse i prosjekter for boring av utviklingsbrønner på norsk sokkel)

 

Summary: