Vårt bibliotek

En viktig funksjon for Prosjekt Norge er å bidra til kunnskapsspredning. Vårt bibliotek er viktig i så henseende.

Her vil du finne:

  • En samlet oversikt over publikasjoner utarbeidet av forskere tilknyttet Prosjekt Norge, der vi legger ut en kort beskrivelse av alle våre rapporter, bøker, håndbøker, tidsskrifter og vitenskapelige journalartikler. Ved å logge deg på Min Side vil du kunne bestille noen av våre produkter, mens tidsskriftene kan lastes ned i pdf-format. De vitenskapelige artiklene må normalt hentes i det respektive tidsskrift hvor den er utgitt.
  • Materiale utarbeidet i forskningsprogrammet PS 2000 og under Norsk senter for prosjektledelse.
  • Relevant materiale fra andre kilder eller lenker til slikt materiale.