P033 Prosjekteier || Prosjektleder

 

Fullt navn:

Forholdet mellom rollene som prosjekteier og prosjektleder

Prosjektleder:

Professor Erling S Andersen , BI

Prosjektmedarbeidere:

Førsteamanuensis Anne Live Vaagaasar, BI

Masterstudent Jan-Kåre Berglid

Deltagende organisasjoner: Jernbaneverket, Norsk Hydro, Statoil, Statsbygg, Telenor

Prosjektperiode:

Mars 2009 – Juli 2010

Målsetninger/formål:

Bevisstgjøre prosjekteierrollen. Vi har etter hvert fått veldig mange dyktige prosjektledere, men vi mangler tilsvarende kompetanseutvikling på prosjekteiersiden.

Leveranser:

Artikler i tidsskrifter, innlegg på konferanser.

Temadag 8. juni 2010

Stryk til prosjekteiere (forskning.no, 21. mai 2010)

 

Webside:

Prosjektet har ikke opprettet egen side.

Kontakt:

Prosjektleder: Erling S. Andersen

Forskningskoordinator

Nedlastbare dokumenter: