Annen forskning med relevans for prosjektfaget

Nedenfor finner du lenker til andre nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer og -prosjekter som kan ha relevans for prosjektfaget.

Nasjonalt

BA2015: En bygg- og anleggsbransje i verdensklasse
Byggekostnadsprogrammet

 

Internasjonalt

CII - Construction Industry Institute
FIATECH
NETLIPSE (network for the dissemination of knowledge on the management and organisation of large infrastructure projects in Europe)