Velkommen til ProsjektWiki.org

 Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

Dagens utvalgte artikkel

Resultatmål - Result oriented goal

Mål som sier hva som skal være oppnådd når prosjektet er ferdig.

Fastsettes med utgangspunkt i effektmålene.