Velkommen til ProsjektWiki.org

 Et gratis oppslagsverk for prosjektterminologi som DU kan forbedre!

Dagens utvalgte artikkel

SOFT-analyse - SOFT analysis

Metode for totalvurdering av en virksomhet, der man vurderer Strenght (styrke), Opportunities (muligheter), Faults (feil) og Threats (trusler).