P029 - Utvikling av ISO 21500, ny internasjonal prosjektledelsesstandard

 

Prosjektleder:

Jan Alexander Langlo (for det norske bidraget)

Prosjektmedarbeidere:

Håvard Hjulstad, Standard Norge 

Deltagende organisasjoner:

Åpent for alle

Finansiering fra bl.a. NSP og NFP

Prosjektperiode:

2008-2012 

Målsetninger/formål:

Opprette en ny internasjonal ISO-standard innen prosjektledelse 

Leveranser:

DIS (Draft International Standard, avstemning 4. sept. 2011) 

CD (Committee Draft, godkjent våren 2010)

ISO 21500 Guideance on Project management

Webside:

 

Kontakt:

Jan Alexander Langlo
Håvard Hjulstad, Standard Norge (hhj@standard.no

 

Arbeidet er videreført i en egen arbeidsgruppe knyttet til Prosjekt-, program- og porteføljestyring. Målet er å lage en standard for program- og porteføljestyring.