Partnerorganisasjoner i Prosjekt Norge

Bedrifter og etater innenfor næring og forvaltning kan være partnere i Prosjekt Norge. Vi skiller mellom fem partnerkategorier:

  • Kategori 1: Prosjekteiere, bestillere av oppdrag samt store totalleverandører.
  • Kategori 2: Utførende bedrifter som påtar seg leveranseansvar (for eksempel totalentreprenører og store tverrfaglige rådgivningsbedrifter).
  • Kategori 3: Særlig innrettet mot mindre bedrifter, f. eks. utførende etater, prosjektvirksomheter og interessenter som påtar seg ansvar som leverandør, rådgiver eller innehar roller innen prosjektgjennomføring, inndelt i:
      • Mellomstore bedrifter med en årsomsetning på under 80 millioner NOK pr. år og konsulentfirmaer som primært tilbyr rådgivning/tjenester innen prosjektledelse.
    • Småbedrifter, med en årsomsetning på under 10 millioner NOK pr. år. 
  • Kategori 4: Bransjeorganisasjoner og andre ikke-kommersielle nettverksorganisasjoner og interesseforeninger.
  • Kategori 5: Kommunesektoren og mindre offentlige organisasjoner

Disse partnerne finansierer virksomheten i Prosjekt Norge gjennom årlige bidrag. I tillegg har senteret et antall akademiske partnere. Disse står for driften av senteret og gjennomføringen av prosjektaktiviteten. De akademiske partnerne er NTNU, BI, SINTEF, NMBU og UiA. Det er åpning for å kunne knytte flere akademiske partnere til senteret på et senere tidspunkt.

Partnerne i Prosjekt Norge er:

Oppdatert tabell/oversikt

Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Akademiske
partnere

Avinor

Bane NOR

Forsvarsmateriell

Gassco

Nye Veier

Skanska

Statnett

Statoil

Statsbygg

Sykehusbygg

Telenor

Statens vegvesen

 

Kruse Smith Entreprenør

Multiconsult

Rambøll

Sweco

Veidekke

Atkins Norge

Dovre Group Consulting

HR Prosjekt

Intersoft

Kystverket

Metier OEC

OPAK

Skarpe

WSP Norge

ÅF Advansia

Mometo

 

Arkitektbedriftene i Norge

Entreprenørforeningen, Bygg og Anlegg

NTNU

BI

SINTEF

NMBU

UiA

 

 

Sist oppdatert: oktober 2017