Helsesjekk i prosjekter

Helsesjekk er et komplett verktøy som støtter prosjektleder (eller Risk manager) å innhente intuitive vurderinger om prosjektets tilstand på sentrale temaer. Dette er vesentlig input som kan vises mulig risiko for prosjektet. Det fungerer som en temperaturmåler for prosjektet.

Helsesjekk er enkel å bruke og krever minimalt med opplæring.

Helsesjekk er et verktøy som utelukkende tilbys til organisasjoenen som er medlem i Norsk senter for prosjektledelse.

Interessert?

Ta kontakt med senterledelsen eller direkte til forskningskoordinator for mer informasjon.

Her finner du verktøyet!

www.nsp.ntnu.no/helsesjekk/