Halfdan Brustad

Halfdan Brustad

Æresmedlem

STATOIL

E-post:

Telefon:

 

 

Utnevnt:

1. desember 2011

Begrunnelse:

Halfdan Brustad, sivilingeniør fra NTH marin teknikk (1983), har i sine nær 30 år innen store olje- og gassprosjekter hatt en sentral rolle i landets største og mest betydningsfulle prosjektmiljø.  Han var konserndirektør for prosjekter og anskaffelser i Statoil i fem år.  I dag leder han Statoils satsning innen vindkraft. Halfdan Brustad var medlem av NPSs styre fra 1.1.2006 til 31.12.2010, fra 1.1.2008 som styreleder. Halfdan var en av de fremste eksponentene for å sikre at resultatene fra forskningen skal kunne implementeres og dermed bedriftsnytten av senteret. Han har lagt ned en solid innsats for Norsk senter for prosjektledelse som det fremste nasjonale kompetansesenter og nettverk innen prosjektledelse.