Kjell Austeng

Kjell Austeng

Æresmedlem

NTNU

E-post:

Telefon:

kjell.austeng@ntnu.no

 

Utnevnt:

1. desember 2011

Begrunnelse:

Kjell Austeng har satt spor etter seg på mange områder, og i løpet av en karriere på 40 år blir det blant mange høydepunkter vanskelig å plukke ut noen få. Spesielt nevnes likevel hans bidrag til prosjektfaget gjennom arbeidet ved NTH (senere NTNU) gjennom 24 år og hans utrettelige innsats for å fremme usikkerhetsanalyser og -styring i prosjektarbeid. Han var med i styret i forskningsprogrammet Prosjektstyring år 2000 samt i styret i etterfølgeren Norsk senter for prosjektledelse i 9 år. Han har vært med å etablere opplærings- og utdanningsprogrammer, og han har vært mye brukt som prosessleder innen kostnads- og usikkerhetsanalyser. Når han i tillegg har medvirket til å bygge opp kunnskapsbasen innen fagområdet prosjektledelse med en rekke artikler på internasjonale konferanser og skrevet utallige rapporter og bøker, så er utvilsomt hans bidrag til det profesjonelle og akademiske prosjektmiljø betydelig.