Forskningsprosjekter tilknyttet Prosjekt Norge

Nedenfor finner du en liste over de prosjektene som tidligere er gjennomført som en del av de tidligere satsningene.

Prosjekt Norge har stor fokus på forskning som virkemiddel for å samle eksisterende og utvikle ny kompetanse innen prosjektledelse og prosjektet som arbeidsform. Vi har et stort spekter av forskjellige prosjekter tilknyttet senterets arena, og nedenfor har vi presentert en liste over de prosjektene som er under gjennomføring eller som er gjennomført. Du kan finne mer informasjon om de fleste av prosjektene ved å følge hver enkelt link i tabellen.

ID

PROSJEKTNAVN

Webside
P044 Prosjekt-benchmarking i Norge  
P043 Offshoring i partnerskap  
P042 Forprosjekt: Kortere gjennomføringstid  
P041 European Project Management North and South  
P040 Utvikling av web-baserte verktøy  
P039 Organisering av store offentlige bygg og anleggsprosjekter i perioden 2000-2010  
P038 Prosjekteringsprosessen i bygg og anlegg  
P037 PPM in Practice  
P036 Estimering, budsjettering og økonomistyring  
P035 Governance, Trust and Ethics  
P034 Prosjektsamfunnet II  
P033 Relasjonene prosjekteier - prosjektleder  
P032

Early warning signs in complex projects

 
P031 Agile metoder innen prosjektledelse  
P030 Globale prosjekter  
P029

Ny ISO-standard innen prosjektledelse

 
P028 Prosjektsamfunnet  
P027 Utvikling og evaluering av samspillmodellen  
P026 ProsjektWiki  
P025 Praktisk usikkerhetsstyring (PUS) Her
P024 Prosjekteier og usikkerhetshåndtering (forprosjekt)  
P023 Effektiv usikkerhetsstyring (forprosjekt)  
P022 Erfaringsoverføring og personellutvikling  
P021 Organisatoriske utfordringer ved digitalisering av verdikjeder i olje- og gassbransjen www.ord.sintef.no
P020 Usikkerhetsanalyser  
P019 OPS i byggeprosjekter www.ops-portalen.net
P018 Styring mot gevinst II  
P017 Organisering av prosjektkontor i større organisasjoner  
P016 Teamsammensetning og teamutvikling i prosjekter  
P015 Kunnskapsledelse og kunnskapsforvaltning i prosjekter  
P014 Usikkerhetsanalyser som læringsarena  
P013 Implementering av prosjektbasert ledelse  
P012 Oppstart og avslutning av prosjekter  
P011 Styring mot gevinst  
P010 Produktivitet og logistikk i bygg- og anleggsprosjekter  
P009 Kompetanseaspektet i prosjekter  
P008 Arbeidsmiljø og utbrenthet i prosjekter  
P007 Praktiske virtuelle prosjektorganisasjoner  
P006 Kontraktsstandard for IT-vedlikeholdsprosjekter  
P005 Praktisk prosjektstyring  
P004 BONUS-prosjektet: Tidligfase og usikkerhetsstyring i bygg- og anleggsbransjen  
P003 Håndtering av prosjektets interessenter  
P002 Virtuelle prosjektorganisasjoner  
P001 Management by projects