Bibliotek

 

Under overskriften bibilotek legges alt av tidligere produsert materiale. Dette være seg tidligere forskningsrapporter, presentasjoner fra konferanser og bøker etc. 

For å få biblioteket så komplett som mulig er vi avhengig av innspill på bøker, artikler, rapporter etc. som pr i dag ikke er lagt inn. Send dokumentet til en av kontaktpersonene så blir det lagt inn.