Hei PUS - Prosjekt Norge
PUS in english

Jernbaneverket Statens Vegvesen Statoil Statsbygg Forsvaret Telenor Hvem er involvert i PUS prosjektet Bedrifter

Nyheter

  • Oppdatering av PUS-weben

    8 juli, 2011

    PUS-prosjektet er avsluttet. PUS-weben vil bli oppdatert, når ny informasjon knyttett til prosjektet dukker opp (sporadisk oppdatering). Vi takker våre samarbeidspartnere og alle som var involvert i PUS-prosjektet.

  • Aktiviteter i PUS, vår 2011

    8 juli, 2011

    To artikler ble aksptert i internasjonale konferanser, 2 foredrag ble holdt i en europeiske arena for erfaringsutveksling, forskning og utvikling innen prosjektledelse og 4 artikler ble publisert i populærvitenskapelige tidsskrifter.

Usikkerhetsstyringsmodell

Kommunikasjon til prosjektets interne interessenter Dokumentasjon Overvåke prosjektets usikkerhet Håndtere/behandle usikkerhet Planlegge prosjektets usikkerhetsstyring Utføre usikkerhetsanalyser Evaluere prosessen for usikkerhetsstyring Kommunikasjon til prosjektets eksterne interessenter

modell.gif

Hva skjer i PUS