Doktorgradstipendiater med tilknytning til Prosjekt Norge

Doktorgradstipendiater er viktige for den langsiktige forskningen innen fagfeltet prosjektledelse. Som følge av dette søker Prosjekt Norge å gi en samlet oversikt over de stipendiatene som jobber med problemstillinger med interesse for det prosjektfaglige miljøet i Norge.

Doktorgradstipendiater

Navn

Tema

Forskningsprosjekt

Tilhørighet

Status

Børve, Sjur

Samhandling og kontraktledelse i prosjekter for boring av utviklingsbrønner på norsk sokkel   Institutt for maskinteknikk og produksjon Pågår

Ahmad, Saad

Målig av produktivitet i prosjekter SpeedUp  Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU Pågår
Braathen, Ketil Samhandling i byggeprosessen – med BIM som katalysator SamBIM   Pågår
Buvik, Marte Pettersen The impact of trust climate and cross-functional cooperation on knowledge sharing and team performance in cross-functional project teams.   Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU  Pågår

Collins, David Anthony

Green Leases: Theoretical Approach and Practical Implementations with a Focus on Norway   Institutt for Byggekunst, Prosjekering, forvaltning, NTNU Pågår
Drevland, Frode Olav     Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU Pågår
Haddadi, Amin Verdirealisering av prosjekter SpeedUp    Pågår
Hald, Linda C. Technology for project management of research - A study of cooperation arenas in international r&d projects.   Institutt for maskinteknikk og produksjon, NTNU Pågår

Hansen, Morten Juel

 Cognitive biases and decision-making in complex construction projects     Pågår
Hjelmbrekke, Hallgrim Aligning projects with corporate strategy   Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU Pågår
Hosseini, Ali Implementation strategies and types of contracts for the coastal highway route E39   Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU Pågår
Kinloch, Cristian Roberto Valle Methodologies for Improvement of Non-residential buildings Day-to-day Energy-efficiency Reliability (MINDER) Methodologies for Improvement of Non-residential buildings Day-today Energy-efficiency Reliability Institutt for arkitektur og planlegging, NTNU Pågår
Knotten, Vegard Building Design Management - a management of iterations Integrert Metodikk for Prosjekteringsledelse Institutt for arkitektur og planlegging, NTNU Pågår
Kristjansdottir, Torhildur Fjola Livsløpsvurderinger av nullutslippsbygg, piloter og konsepter. www.zeb.no Institutt for arkitektur og planlegging, NTNU Pågår
Massie, Daniel     Institutt for strategi, BI Pågår
Mejlænder-Larsen, Øystein Increased efficiency of the building process with the use of BIM, based on experience from the oil and gas industry Samhandling i byggeprosesser, med BIM som katalysator   Pågår
Ness, Maria Coral Principles and tools for bioclimatic architecture – an applied review and analysis in Norwegian context The climate / comfort comparison and the basis of sustainable design. A revised approach Institutt for arkitektur og planlegging, NTNU Pågår
Pritchard, Ray The effectiveness of ‘hard’ cycling promotion measures for increasing cycling modal share.   Institutt for byforming og planlegging, NTNU Pågår
Sandberg, Eunike Sikkerhetsledelse i prosjektbasert produksjon   Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU  Pågår
Skatland, Jørgen Hallås Hva er et arkitektur-objekt?   Institutt for arkitektur og teknologi, NTNU Pågår
Solheim-Kile, Espen Offentlig-Privat Samarbeid - Verdi for Pengene?     Pågår
Svalestuen, Fredrik Kommunikasjon mellom prosjektering og produksjon    Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU Pågår
Sørensen, Anette Østbø Anvendelse av stor-data innen prosjektanalyse SpeedUp Institutt for maskinteknikk og produksjon, NTNU Pågår
Thodesen, Bridget     Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU Pågår
Vignisdottir, Hrefna Run LCA and sustainability thinking in large infrastructure projects   Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU Pågår
Wondimu, Paulos Abebe Implementation strategies and contract types   Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU Pågår
Zidane, Youcef SpeedUp, komprimering av prosjektvarighet SpeedUp Institutt for maskinteknikk og produksjon, NTNU Pågår
Økland, Andreas Bærekraft i prosjekter SpeedUp Institutt for maskinteknikk og produksjon, NTNU Pågår

 Disputert

       
Pettersson, Fredrik  Architect practice in transformation  

Institutt for arkitektur og planlegging, NTNU

 Disputas 
Aarseth, Wenche Ensuring success in Global Projects   Institutt for maskinteknikk og produksjon, NTNU Disputas 27.03.2012
Dille, Therese Managing and organizing inter-institutional projects     Disputas 18.09.2013

Ekambaram, Siva

The role of knowledge transfer in reducing "reinvention of the wheel" in project organizations     Disputas 02.06.2008
Haji-Kazemi, Sara The early warning procedure in projects; foundations, approaches and challenges   Institutt for maskinteknikk og produksjon, NTNU Disputas 20.03.15

Johansen, Agnar

 ”Project Uncertainty Management a New Approach – the ‘Lost Opportunities’ - Practical Uncertainty Management Seen From a Project Joint Perspective”   Institutt for maskinteknikk og produksjon, NTNU  Disputas 25.06.15
Klakegg, Ole Jonny  Governance of Major Public Investment Projects - In Pursuit of Relevance and Sustainability      Disputas 11.02.2010
Klungseth, Nora Johanne Renholdstjenester i kommuner / Cleaning services in local authorities  

Institutt for arkitektur og planlegging, NTNU

Disputas 28.10.2015
Krane, Hans Petter  “Uncertainty Management of Projects from the Owner’s Perspective, with Main Focus on Managing Delivered Functionality “      Disputas 07.04.2011
Kristensen, Kai Haakon Building Design Management – Management of the Cooperative Design and its Interdisciplinary Functions     Disputas 20.06.2013
Langlo, Jan Alexander
Where is the knowledge we have lost in information? A study on communication and information quality in interorganisational project processes     Disputas 11.06.2010
Lædre, Ola  Tidligfasevurderingens betydning for valg av kontrakt i bygg- og anleggsprosjekt      Disputas 23.08.2006
Magnussen, Ole M. Effects of up-front assessment and quality assurance of major investment projects     Disputas 21.06.2010
Meistad, Torill  Sustainability in the construction industry. Attitudes, learning and spreadnig of environmental friendly building solutions.      Disputert
Olsson, Nils
Project Flexibility in Large Engineering Projects     Disputas 02.11.2006
Vaagaasar, Anne Live From Tool to Actor - How a project came to orchestrate its own life and that of others project     Disputert

 

 

Avhandlingene vil foreligge på det enkelte institutt/organisasjon hvor stipendiaten er tilknyttet etter at disputas er gjennomført. Kontakt disse direkte dersom du ønsker en trykt kopi av avhandlingen.

Partnere og medlemmer i senteret har fri tilgang på elektronisk kopi via sin kontaktperson.

GENERELLE HENVENDELSER rettes til daglig leder for ProsjektNorge.

Concept-programmet har opprettet egne sider for PhD-studenter innen prosjektledelse. Disse sidene er åpne for alle, og fungerer som en arena for erfaringsutveksling og kontaktpunkt mellom ulike studentene. Følg denne linken for å komme til sidene.