Forskning og nettverksvirksomhet - et eldorado for studenter?!

Løpende kontakt med studenter er viktig for oss!


En av målsetningene til Prosjekt Norge er å knytte kontakter mellom studenter og norsk næringsliv og forvaltning. Dette er viktig av flere grunner:

  • Norsk næringsliv og offentlig sektor etterspør kompetanse innen faget prosjektledelse og prosjektet som arbeidsform.
  • Studenter er attraktive hos våre partnere og medlemmer. De får hjelp fra studenter for å belyse ulike praktiske problemstillinger i hverdagen, og ikke minst med tanke på fremtidig ansettelse.
  • Forskningsmiljøet i Norge trenger påfyll av unge mennesker med stort pågangsmot og sterk interesse for prosjektet som arbeidsform.

 

Vi tilbyr følgende muligheter:

Prosjekt- og masteroppgaver

  • Knyttet opp mot løpende forskningsprosjekter.
  • Knyttet opp mot aktuelle problemstillinger hos våre partnere og medlemmer.
  • Vi hjelper deg dersom du har funnet noe på egenhånd som du brenner for og som du vil skrive om. 
  • Aktiv veiledning fra et meget aktivt miljø ved NTNU, SINTEF og BI.
  •  Mulighet for sommerjobb knyttet opp mot oppgaven.

Du kan være med som ressurs på temadager og konferanser

  • Du får mulighet til å bygge personlige og profesjonelle kontakter.
  • Nettverksvirksomheten vår er en ypperlig anledning til å møte medarbeidere i våre medlemsorganisasjoner og ta del i praktiske problemstillinger innen prosjektfaget.

Hva gjør du for å komme i kontakt med oss?

Dersom du finner dette interessant, tar du kontakt med oss på denne e-postadressen (senterledelsen@prosjektnorge.no) eller du tar kontakt med forskningskoordinator. Deretter avtaler vi et møte der du forteller oss litt om deg selv og hva du kan tenke deg å arbeide med.