Hei Statoil - Prosjekt Norge
PUS in english

StatoilHydro

Statoil

Risikostyring i Statoil er en viktig prosess i forbindelse med prosjekt utvikling. Statoil deltar i PUS og vil gjennomføre forbedringstiltak innen risikostyring (Risk Management) og forske på utvalgte tema innen risikostyring.

Følgende mål er satt av fagleder innen risikostyring:

Forskningsspesifikke mål for Statoil

 • Etablere begrepsapparat for realopsjoner
 • Kartlegge mulighetene for risiko analysen som integrert del av risikostyringen
 • Etablere en grafisk modell for presentasjon av identifiserte trusler og muligheter for prosjekter - "Risk area indicator" (viser områder og deres tyngdepunkt med hensyn til risiko)
 • Få frem verdiskapingen av risikostyring
 • Utvikle prinsipp for aggregering av identifiserte trusler/muligheter for prosjekt porteføljer

Bedriftsspesifikke mål

 • Implementere en omforent prosess for risikostyring i prosjekt
 • Forenkle, forbedre og tydeliggjøre ansvar for risikostyring i prosjekt
 • Forbedre standard presentasjoner og maler for risikostyring før DG2
 • Implementere en ny og forbedret modul for risikostyring i Statoil etter DG2
 • Bidra til en tett integrasjon av risikostyring og kvalitetsledelse
 • Etablere en tettere kobling mellom stakeholder analyse og risikostyring
 • Tettere kobling mellom analyse og risikostyring
 • Forbedre risiko analysen i prosjekt sammenheng
 • Utarbeide retningslinjer for aggregering av risikobilde "top ten"
 • Utarbeide mer spesifikke retningslinjer for risikostyring for leverandør industrien
 • Kartlegge risikoer /muligheter på tvers av prosjekter
 • Risikostyring som en del av Målstyring i Statoil (MIS)
 • Standardisere/forbedre tilnærmingen til risikobilder i "generiske prosjekt"

Statoils styringsdokumenter gir retningslinjer for styring av usikkerhet i prosjekter. "Statoil Governing Document for risk management in projects" er et styringsdokument for usikkerhetsstyring i prosjekter hos Statoil. "Guide to risk manangement in projects" er en presentasjon som forteller mer om hvordan styring av usikkerhet i Statoil foregår.

Navn

Type Fil

Kommentar

Governing Document - Risk management in projects

page_white_acrobat.png PDF

Styringsdokument for usikkerhetsstyring i prosjekter hos StatoilHydro

Governing document - Risk management process page_white_acrobat.png PDF Styringsdokument for usikkerhetsstyring i prosjekter hos StatoilHydro

Risk Management - A picture of understanding and prioritization

page_white_powerpoint.pngPowerpoint

Presentasjon om usikkerhetsstyring i StatoilHydro

 

Risk Management Process before
Project Inception
page_white_acrobat.png PDF Prosjektoppgave - NTNU
Evaluering av risikostyring som verktøy i et landanlegg prosjekt i gjennomføringsfasen og kartlegging av resultatene fra risikostyring - Kårstå expansion projects KEP 2010 page_white_acrobat.png PDF Masteroppgave - Universitetet i Stavanger

 

Statoil og PUS - arkiv: Klikk her.