Hei Forsvaret - Prosjekt Norge
PUS in english

Forsvaret

Introduksjon

Både Forsvaret, og Forsvarsdepartementet (FD) som investeringsprosess- og prosjekteier, har høy fokus på usikkerhetsstyring i prosjekter. Formålet med håndtering av usikkerhet er å systematisk avdekke potensielle og reelle usikkerhetselementer, og deretter påvirke disse gjennom tiltak for derved å øke sannsynligheten for at prosjektet når sine mål, inklusiv resultatmål (ytelse, tid og kostnad). Det er erkjent at mangel på usikkerhetsstyring kan føre til at materiellet ikke tilfredsstiller identifiserte behov, store kostnadsoverskridelser og/eller forsinkelser. Forsvarets prosjekter varierer i størrelse, omfang og verdi, men felles for alle er at det er et krav at usikkerhet skal styres. Det er FLO Investeringsstab som representerer Forsvaret i prosjektet ’Praktisk usikkerhetsstyring i prosjekter’ (PUS).

 

Forsvaret og Praktisk usikkerhetsstyring i prosjekter (PUS)

Forsvaret ønsket å delta i PUS prosjektet fordi det kunne gi en god indikator på de muligheter og begrensninger Forsvarets investeringsvirksomhet har. PUS prosjektperioden er 2007 til og med 2010. Forsvaret er en av de seks deltagere i PUS prosjektet, og har deltatt i diverse seminarer og workshop med ulike bidrag og innspill underveis.

Følgende effektmål for prosjektet er identifisert av Forsvaret:

  • Å skape økt bevissthet om at prosjekter i sin natur er usikre og at prosjektene må forholde seg til en oppside (muligheter) og nedside (risikoer) for å sikre verdiskapning
  • Å skape resultater som kan påvirke kulturen/modenheten i Forsvaret i forhold til styring av usikkerhet i komplekse prosjekt

Status per 30. november 2010 er at det har vært begrenset påvirkning fra PUS prosjektet på hvordan Forsvaret håndterer usikkerhetsstyring. Den økte bevisstheten har for det meste kommet fra prosjektenes mangel på måloppnåelse (tid og økonomi) og oppmerksomheten som dette har fått på høyere nivå. Forsvaret må selv være mer proaktiv for å skape et miljø der usikkerhetsstyring får mer fokus og følges opp på alle nivåer (PL, prosjektavdelinger, prosjekt- og prosesseier (FD)). Forsvaret har vært gjennom en omstillingsprosess i løpet av prosjektperioden og er i ferd med gjennomføre nok en omstilling som skal være gjennomført i løpet av 2011. Dette har til dels påvirket fokus på usikkerhetsstyring i Forsvaret og vil kunne ha innvirkning på dagens prosess da den berører i stor grad FLO Investeringsstab og de ulike FLO divisjonene, og i mindre grad resten av Forsvaret.

 

Forsvaret og PUS - arkiv: Klikk her.