Hei Kommunikasjon til prosjektets eksterne interessenter - Prosjekt Norge
PUS in english

Kommunikasjon til prosjektets eksterne interessenter

Verktøy:

Disse interessentene kan f.eks. være leverandører, brukere, prosjekteier, offentlige myndigheter, basisorganisasjon og konkurrenter. Andre forhold kan skape usikkerhet er teknologisk utvikling, politiske situasjon, kulturelle forhold og valutaendringer. Denne type usikkerhet skapes av forhold utenfor selve prosjektet, men vil kunne påvirke arbeidet med prosjektet. Utviklingen i enkelte av disse usikkerhetene vil være forutsigbar, mens andre ikke er det. Ofte er det en utfordring av prosjektlederen har liten kontroll over disse usikkerhetene.

Ifølge Nielson et al. (2005) skaper dette et større kommunikasjonsbehov. For å oppnå effektiv styring av usikkerhet må ansvarlig for usikkerhetshåndteringen kommunisere effektivt med interessenter som linjeledere i basis, leverandører eller offentlige myndigheter. Det kan for eksempel dreie seg om forståelse av usikkerhetenes karakter og påvirkning på prosjektet og hvordan de kan styres og håndteres på en best mulig måte. Dette handler blant annet om hvilke risikoreduserende tiltak som bør iverksettes. Kommunikasjon, utveksling av informasjon om usikkerheter og tiltak for styring av usikkerhet blir i større grad vektlagt.