P022 - EPU

 

Fullt navn:

Erfaringsoverføring og personellutvikling

Prosjektleder:

Erling S Andersen , BI

Prosjektmedarbeidere:

Ingrid Spjelkavik

Deltagende organisasjoner:

 


Prosjektperiode:

 

Målsetninger/formål:

 

Leveranser:

Bestill rapporten og håndboken på våre hjemmesider.

Webside:

 

Kontakt:

Erling S. Andersen

Agnar Johansen