P021 - ORD

 

Fullt navn:

Organisatoriske utfordringer ved digitalisering av informasjon i olje- og gassbransjen

Prosjektleder:

 Bjørn Andersen, NTNU

Prosjektmedarbeidere:

Anders Hellebust, SINTEF
Mads Veiseth, SINTEF
Ralph Levene, Cranfield School of Management London
Wenche Aarseth, SINTEF
Tian Sørhaug, Universitetet i Oslo
Heidi C Dreyer, NTNU
Jan Alexander Langlo, NTNU

Deltagende organisasjoner:

Hydro Olje og Energi
Statoil
Norske Shell
Aker Kværner
Bjørge Solberg & Andersen
Oljeindustriens Landsforening
TBL Offshore
GE Nuovo Pignone

Fire Protection Engineering AS
Maritime Hydraulics
KOP Eureka Pump Systems
Aker Kværner Engineering and Technology
Dresser- Rand
Norstella
ABB Automasjon AS

Prosjektperiode:

2004 - 2006

Målsetninger/formål:

Prosjektets hovedmål er å kartlegge, analysere og bidra til løsninger på organisasjonsmessige problemer og motsetninger som oppleves å stå i veien for en digitalisering av informasjon i verdikjeder i olje- og gassbransjen. Det er også et mål å skape dialog mellom aktørene i verdikjeden i den norske olje- og gassbransjen, og lette samarbeidet mellom partene.

Resultatene skal brukes til å gjennomføre endringer i relasjoner både innad i og mellom organisasjonene som er med i forskningsprosjektet.
Leveranser:

 

Webside:

www.ord.sintef.no

Kontakt:

Bjørn Andersen