Ola Lædre

førsteamanuensis

NTNU

E-post:

Telefon:

Mobil:

ola.laedre@ntnu.no

7359 4739

 

Postadresse:

Institute for bygg, anlegg og transport, NTNU

7491 Trondheim 

Norge

Besøksadresse:

Høgskoleringen 7A

Tittel på avhandlingen:

 Tidligfasevurderingens betydning for valg av kontrakt i bygg- og anleggsprosjekt