Nils Olsson

Nils Olsson

Seniorforsker SINTEF/Professor NTNU

NTNU, Institutt for bygg, anlegg og transport

E-post:

Telefon:

Mobil:

nils.olsson@sintef.no

7355 1331

977 13 628

Postadresse:

Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU

7491 Trondheim 

Norge

Besøksadresse:

Høgskoleringen 7A

Tittel på avhandling:

Metodikk for håndtering av restfleksibilitet i prosjekters tidligfase

Les mer her